04 Komponenter‎ > ‎

01 Automatsikringen

Automatsikringen brukes først og fremst for å beskytte elektriske kurser for overbelasning og kortslutning.

Automatsikringen kan inneholde følgende 4 funksjoner:

  1. Av/På bryter. (En mekanisk bryter.)
  2. Kortslutningsvern. (Elektromagnetisk, virker ved hjelp av en spole.)
  3. Overbelastningsvern. (Termisk, virker ved hjelp av et bimetall.)
  4. Jordfeilvern. (Måler forskjellen i strøm mellom faseledere vha en "magnetisk ring")

Ikke alle automatsikringer inneholder funsjon no 4 jordfeilvern. Det er ganske vanlig at automatsikringer beregnet for industrielt bruk ikke inneholder noe jordfeilvern.


Se på dokumentet nederst på siden for en nærmere beskrivelse. 

Ċ
Arne Gylseth,
18. jun. 2015, 22:11
Ċ
Arne Gylseth,
20. jun. 2015, 05:54
Comments