06 Feilsøking‎ > ‎

01 Uten spenning

Måling av resistansen i kretsen.


Den første enkle målingen som man kan gjøre, det er jo å måle impedansen i kretsen. Klikk på figuren or å se en animasjon av hvordan dette kan gjøres.

I dette tilfellet så måler vi 480 Ohm som tilsvarer resistansen i kontaktorspolen. Hvis det hadde vært koblet 2 spoler i parallell så ville vi ha målt 240 Ohm osv. Vi kan si en del om hvorvidt kretsen er koplet opp rett ved å måle resistansen i kretsen.

  • Dersom vi på noe tidspunkt måler 0 Ohm i en slik krets, da betyr det atvi har en kortslutning i kretsen.
  • Dersom vi hele tiden måler et uendelig antall Ohm, så er det et brudd i kretsen.


Målinger for å finne brudd.


Klikk på tegningen over for å få fram en animasjon som viser framgangsmåten for å måle for kontinuitet/brudd i kretsen.


Comments