06 Feilsøking‎ > ‎

02 Med spenning


Den første og viktigste målingen er jo å måle hvorvidt "maskinen" har drivspenning eller ikke. Videre så kan man måle for kontinuitet og brudd i kretsen. Klikk på figuren for å se en animasjon som viser hvordan dette kan gjøres.

Det medfører en betydelig og reel fare å arbeide på anlegget med 230 V spenning. Det er derfr nødvendig at det finnes en person med de nødvendige kvalifikasjoner til stede som kan ha ansvaret for og stå for feilsøkingen.  Dette er arbeidsoppgaver som for eksempel skoleelever ikke kan arbeide med på egen hånd.
Comments