06 Feilsøking

Det finnes i prinsipp to måter å feilsøke på: 

  1. Med spenning,  
  2. Uten spenning.

For å redusere muligheten for at et elektrisk støt skal oppstå til et minimum, så øansker vi naturlig nok å redusere andelen av feilsøking med spennig på til et minimum.  Det er imidlertid deler av feilsøkingsprsessen der vi ikke kommer utenom å bruke spenning. Dette gjelder spesielt ved funksjonsprøve der vi kontrollerer om installasjonen virker slik som den skal.

Noen ganger og ved svært kompliserte feil, så kan det også være nødvendig å feilsøke med spenning på anlegget.

For å kunne feilsøke med spenning på anlegget så må man enten selv være en utlært fagperson (fagarbeider) eller feilsøkingen må skje i regi av og under ansvar av en person som har en slik kompetanse.
Comments